Ecologisch onderzoek met eco-scanning

De missie van Aquila Ecologie is het verbeteren van ecologisch onderzoek met de inzet van
moderne technologie, met name Artificial Intelligence

Vegetatie

Onze AI bepaalt van foto’s de plantensoorten en kan allerlei berekeningen uitvoeren

Geluiden

Automatische herkenning van vogel- of sprinkhaangeluiden uit honderden uren opname

Oplossing op maat

De mogelijkheden van AI zijn eindeloos. Neem contact op!

vegetatie monitoring beeldherkenning AI

Aquila Ecologie

Aquila Ecologie voert ecologisch onderzoek uit, waarbij moderne technologische middelen worden ingezet. We verzorgen zowel monitoring met automatische soortherkenning, als data-analyse. De software wordt door Aquila Ecologie zelf ontwikkeld. Hierdoor zijn allerlei aanpassingen en oplossingen op maat mogelijk.

Big data oplossing

Onze AI genereert een hoeveelheid data die met de inzet van veldmedewerkers bijna niet te evenaren is

Lage kosten

Een vegetatie-opname is meer dan 100 keer zo duur als een foto met analyse

Objectief

De AI kan 100% objectieve vergelijkingen maken tussen gebieden of momenten

Nieuws

Voor bedrijven en overheid
Moderne vraagstukken vereisen moderne oplossingen. Wilt u weten wat de biodiversiteit van uw bermen is, voor bestrijding van Eikenprocessierups? Wat stikstofdepositie voor verandering teweeg brengt? Wat de kwaliteit van uw natuurlijk grasland is? Wilt u de verspreiding van exotische plantensoorten bijhouden of in kaart brengen? Met dezelfde investering kunt u een veel grotere schat aan informatie krijgen door moderne technologie in te zetten.
Voor natuurbeheerders
Voor natuurbeheer is essentieel om te weten welke flora aanwezig is en waarom, en om beheersmaatregelen te evalueren. Aquila Ecologie kan snel en efficiënt specifieke plantensoorten, vegetaties of eigenschappen die samenhangen met de vegetatie in kaart brengen. Kilometers grasland of slootkant gedetailleerd beschrijven, daar ligt de kracht van onze technologie. Vervolgens koppelen we hier ecologisch relevante gegevens over bijvoorbeeld de bodemeigenschappen of biodiversiteit.
Voor onderzoekers
Onderzoek vereist vaak een grote hoeveelheid objectieve data. Dit is precies waar de technologie van Aquila sterk in is. In het veld nemen we (samen met de opdrachtgever) honderden foto’s die we in duizenden aparte fragmenten analyseren. Hiermee maken we een uitzonderlijk gedetailleerde dataset. Aquila kan ook deze dataset voor u verder analyseren met AI of klassieke statistische methoden. De mogelijkheden van onze innovatieve technologie zijn eindeloos: het karakteriseren van habitats van soorten, nauwkeurig schatten van bedekkingspercentages, veranderingen in vegetatie over de tijd schatten, en nog veel meer.