Vegetatie

Vogels

Sprinkhanen

Wormen

Vleermuizen

Maatwerk

Maatwerk

Aquila Ecologie ontwikkelt zelf de software die ingezet wordt voor monitoring. Hierdoor hebben we de expertise om maatwerk te leveren. In veel gevallen vereist dat alleen het aanpassen van de software of het ontwikkelen van een nieuw model, waardoor de kosten beperkt zijn.

Methode

Als u denkt aan een oplossing met behulp van AI voor het verzamelen van data, gaan we vrijblijvend met u in gesprek. We kijken samen of de wens realiseerbaar is. Dat zal vooral afhangen van of er genoeg trainingsdata verzameld kan worden en of de eisen aan de software binnen het budget passen. In veel gevallen kan een afspraak gemaakt worden over herhaald gebruik van de ontwikkelde techniek. Aquila Ecologie blijft echter altijd eigenaar van de ontwikkelde techniek.

AI oplossingen voor verzamelen van data

Meer informatie over onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!