Vegetatie

Vogels

Sprinkhanen

Wormen

Vleermuizen

Maatwerk

Vegetatie

Aquila Ecologie verzorgt monitoring van vegetatie die vele malen efficiënter is dan klassieke vegetatie-opnamen. In het veld nemen we honderden of duizenden foto’s, die door de software opgeknipt worden. De op de foto afgebeelde plantensoorten worden automatisch herkend. Dit kan in korte tijd een zeer uitgebreide dataset opleveren.

Verzamelen beelden

Aquila Ecologie biedt verschillende oplossingen voor het verzamelen van de beelden, afhankelijk van de situatie. In veel gevallen zal een veldmedewerker met een hoge resolutie camera de beelden maken. Echter kan dit ook met een drone gedaan worden of een andere oplossing op maat. De beelden worden automatisch voorzien van GPS locatie, die door de software uitgelezen wordt.

Bermen

Met een speciaal hiervoor ontwikkelde techniek kunnen we vanuit een voertuig met 80 km/u foto’s nemen van bermen, die door AI geanalyseerd worden. Hierdoor wordt het mogelijk om tegen lage kosten honderden kilometers berm te inventariseren. Hiermee is het eenvoudig om grote soorten zoals Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Jacobskruiskruid in kaart te brengen. Met maatwerk is het ook mogelijk kleinere soorten te inventariseren.

Vegetatie in duinvalleien

Dataset

De methode van Aquila Ecologie is uniek, omdat er in relatief korte tijd een zeer uitgebreide dataset gegenereerd kan worden. Bovendien is de data volledig objectief, waar een veldmedewerker een sterkere focus op of meer ervaring met bepaalde soorten kan hebben. Aquila Ecologie kan met de gegenereerde data allerlei indices berekenen zoals Ellenbergwaarden, biodiversiteit, geschiktheid voor insecten, etc.

Meer informatie over onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!