Ecologisch onderzoek met eco-scanning

Vegetatie

Aquila Ecologie verzorgt monitoring van vegetatie die vele malen efficiënter is dan klassieke vegetatie-opnamen. In het veld nemen we honderden of duizenden foto’s, die door de software opgeknipt worden. De op de foto afgebeelde plantensoorten worden automatisch herkend. Dit kan in korte tijd een zeer uitgebreide dataset opleveren.

Verzamelen beelden

Aquila Ecologie biedt verschillende oplossingen voor het verzamelen van de beelden, afhankelijk van de situatie. In veel gevallen zal een veldmedewerker met een hoge resolutie camera de beelden maken. Echter kan dit ook met een drone gedaan worden of een andere oplossing op maat. De beelden worden automatisch voorzien van GPS locatie, die door de software uitgelezen wordt.

Dataset

De methode van Aquila Ecologie is uniek, omdat er in relatief korte tijd een zeer uitgebreide dataset gegenereerd kan worden. Bovendien is de data volledig objectief, waar een veldmedewerker een sterkere focus op of meer ervaring met bepaalde soorten kan hebben. Aquila Ecologie kan met de gegenereerde data allerlei indices berekenen zoals Ellenbergwaarden, biodiversiteit, geschiktheid voor insecten, etc.

Mogelijkheden

De mogelijkheden van deze techniek zijn zeer groot. Automatisch kilometers oever of berm in kaart brengen is geen probleem voor de techniek van Aquila Ecologie. Ook het effect van een beheersmaatregel is met deze techniek heel makkelijk te meten door jaarlijks op dezelfde plaats foto’s te nemen. Met de uitgebreide datasets die onze techniek kan genereren, kunnen we verborgen patronen zichtbaar maken die met klassieke onderzoeksmethoden nooit herkend zouden worden.