Vegetatie

Vogels

Sprinkhanen

Wormen

Vleermuizen

Maatwerk

Vleermuizen

Door Aquila Ecologie ontwikkelde software combineert de kracht van kunstmatige intelligentie met high-end opname-apparatuur. Door gebruik te maken van geautomatiseerde opnameapparatuur en innovatieve algoritmen voor de automatische analyse van de data, kunnen we vleermuizen op een efficiënte en kosteneffectieve manier monitoren.

Ecologisch belang

Het belang van monitoring van vleermuizen kan niet worden onderschat. Als indicatoren van ecosysteem kwaliteit spelen vleermuizen een cruciale rol in het handhaven van het ecologische evenwicht en het reguleren van insectenpopulaties. Door de verschillende soorten te onderscheiden en hun voorkomen en verspreiding te monitoren, kunnen terreinbeheerders gerichte maatregelen nemen om hun leefgebieden te beschermen en te behouden.

Methode

Door gebruik te maken van innovatieve methoden zoals Batloggers en Audiomoths, kunnen we maandenlang locaties monitoren en grote datasets verzamelen. De door ons ontwikkelde software maakt vervolgens automatische analyses van deze gegevens, wat resulteert in een zeer efficiënte en budgetvriendelijke benadering van vleermuismonitoring. Deze geautomatiseerde aanpak stelt ons in staat om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en nauwkeurige inzichten te verkrijgen in het voorkomen van welke soorten, de algemene aan- en afwezigheid en verspreiding van vleermuizen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en maatwerkoplossingen.

Meer informatie over onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!