Vegetatie

Vogels

Sprinkhanen

Wormen

Vleermuizen

Maatwerk

Regenwormen

Regenwormen

Regenwormen hebben heel veel invloed op natuur en landbouw. Ze vormen het hoofdvoedsel van veel weidevogels en hebben bovendien een sterk positief effect op plantengroei. Door gebrek aan kennis wordt er echter heel weinig onderzoek naar regenwormen gedaan. Dit was voor Aquila Ecologie reden om een methode te ontwikkelen die geautomatiseerd van regenwormen lengte en volume kan bepalen. De software is in ontwikkeling om ook stadium, ecologische groep en zelfs soort te kunnen bepalen.

Methode

In het veld vangen we regenwormen en nemen we foto’s van alle exemplaren, met een referentie-object ernaast. Omdat de grootte hiervan bekend is, kan de software met een slimme techniek de lengte en volume schatten. Voor bepaling van stadium, ecologische groep en soort gebruiken we een Artificial Intelligence-model. Aquila Ecologie heeft de kennis in huis om de determinaties van de software (steekproefsgewijs) te controleren. Aquila Ecologie kan het veldwerk inclusief analyse uitvoeren, maar ook uitsluitend de analyse.

Regenwormen
Regenwormen

Toepassing

Met de methode Aquila Ecologie is onderzoek naar regenwormen veel toegankelijker en goedkoper geworden. Hierdoor kan onderzoek naar deze soortgroep op veel vlakken toegepast worden: voor analyse van het bodemleven, onderzoek naar voedsel van weidevogels en nog veel meer.

Meer informatie over onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!