Het verbeteren van bermbeheer kan veel bijdragen aan de bescherming van insecten. Daarom is Kleurkeur ontwikkeld: een keurmerk voor bermbeheer dat moet leiden tot meer diversiteit en nectarbeschikbaarheid, en daarmee tot beter beheerde bermen. Om vegetatie te inventariseren schakelde de Vlinderstichting het team van Aquila Ecologie in. Met de moderne techniek van Aquila Ecologie maakten we op elke locatie in enkele minuten tientallen foto’s, die vervolgens door AI geanalyseerd werden. De data bleek voor het bepalen van diversiteit en nectarbeschikbaarheid zeer geschikt, terwijl deze een fractie kostte van professionele vegetatie-opnamen.

Bij Aquila Ecologie zijn we altijd kritisch op de inzet van AI voor ecologisch monitoring: we doen dit alleen als we zelf ook denken dat de techniek een meerwaarde kan hebben. Deze casus is een perfect voorbeeld van waar onze techniek duidelijk een toegevoegde waarde kan hebben: er is een inschatting nodig van diversiteit en nectarbeschikbaarheid, niet een exact kloppende soortenlijst, en de kosten moeten beperkt blijven.