Voor natuurbeheer is essentieel om te weten welke flora aanwezig is en waarom, en om beheersmaatregelen te evalueren. Aquila Ecologie kan snel en efficiënt specifieke plantensoorten, vegetaties of eigenschappen die samenhangen met de vegetatie in kaart brengen. Kilometers grasland of slootkant gedetailleerd beschrijven, daar ligt de kracht van onze technologie. Vervolgens koppelen we hier ecologisch relevante gegevens over bijvoorbeeld de bodemeigenschappen of biodiversiteit.