Moderne vraagstukken vereisen moderne oplossingen. Wilt u weten wat de biodiversiteit van uw bermen is, voor bestrijding van Eikenprocessierups? Wat stikstofdepositie voor verandering teweeg brengt? Wat de kwaliteit van uw natuurlijk grasland is? Wilt u de verspreiding van exotische plantensoorten bijhouden of in kaart brengen? Met dezelfde investering kunt u een veel grotere schat aan informatie krijgen door moderne technologie in te zetten.