Drone-technologie is heel sterk in opkomst. Aquila Ecologie probeert drones in te zetten op een positieve manier, om ecologisch onderzoek te verbeteren. In opdracht van RVO deed Aquila Ecologie onderzoek naar de mogelijkheid om met drones laag over de vegetatie te vliegen en hiermee detailfoto’s van de vegetatie te maken. De grootste uitdaging is om de drone de terreinhoogte te laten volgen, obstakels te laten ontwijken en om te laten gaan met hoge, dunne sprieten die de sensoren moeilijk oppikken. Daarom ontwikkelden we onder andere een beeldherkenningsmodel dat met hoge zekerheid kan ‘zien’ of zich een dunne spriet dicht bij de camera bevindt. De technische mogelijkheid om inderdaad met drones op lage hoogte vegetatie-onderzoek te doen is zeker aanwezig. De conclusie is wel dat dit nog aardig wat ontwikkeling zal vergen. Voor een deel is dit ontwikkeling die in de drone-markt al gaande is: sensoren worden langzaam beter en AI in de drone zelf is ook in opkomst. Voor een deel is het ontwikkeling waarvan we hopen dat Aquila Ecologie dit zelf kan bewerkstelligen. Bijvoorbeeld het inbouwen van een AI-model om sprieten te ontwijken.