Met subsidie van NLbif en in samenwerking met Courbois Flora- en Fauna Expert (ffexpert.nl) en waarneming.nl heeft Aquila Ecologie van alle foto’s van 4 groepen insecten met beeldherkenning bepaald welke planten op deze foto’s te zien zijn. Hiervoor ontwikkelde Aquila Ecologie een protocol en software voor de herkenning. De uitdaging was vooral dat op veel foto’s geen plantensoort afgebeeld is of niet herkenbaar. Uiteindelijk is het vrij goed gelukt: ongeveer 1 – 6 % van de foto’s – afhankelijk van de insectengroep – levert een goede voorspelling op. Bij de dagvlinders zijn het meeste correcte voorspellingen. Libellen blijken juist vaak niet op herkenbare planten gefotografeerd. Zeker bij Vliegen en muggen komt het voor dat de beeldherkenning door geel-zwarte kleuren in verwarring gebracht wordt. Uiteindelijk is er een dataset gegenereerd met zeker 200000 bruikbare waarnemingen van combinaties van insectensoort en plantensoort. De data is open beschikbaar, dus mail gerust als u deze wilt gebruiken, met vermelding van het doel.