Ecologisch onderzoek met eco-scanning

Insect-plant-relaties
Met subsidie van NLbif en in samenwerking met Courbois Flora- en Fauna Expert (ffexpert.nl) en waarneming.nl heeft Aquila Ecologie van alle foto's van 4 groepen insecten met beeldherkenning bepaald welke planten op deze foto's te zien zijn. Hiervoor ontwikkelde Aquila Ecologie een protocol en software voor de herkenning. De uitdaging was vooral dat op veel foto's geen plantensoort afgebeeld is of niet herkenbaar. Uiteindelijk is het vrij goed gelukt: ongeveer 1 - 6 % van de foto's - afhankelijk van de insectengroep - levert een goede voorspelling op. Bij de dagvlinders zijn het meeste correcte voorspellingen. Libellen blijken juist vaak niet op herkenbare planten gefotografeerd. Zeker bij Vliegen en muggen komt het voor dat de beeldherkenning door geel-zwarte kleuren in verwarring gebracht wordt. Uiteindelijk is er een dataset gegenereerd met zeker 200000 bruikbare waarnemingen van combinaties van insectensoort en plantensoort. De data is open beschikbaar, dus mail gerust als u deze wilt gebruiken, met vermelding van het doel.
Vegetatie in duinvalleien
Dunea heeft in het voorjaar van 2022 in een aantal duinvalleien al het duindoornstruweel verwijderd, zodat karakteristieke vegetatie weer een kans krijgt. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland wordt hier gedurende vier jaar de ontwikkeling van de vegetatie gemonitord. Aquila Ecologie voert deze monitoring uit met toepassing van Artificial Intelligence. In het veld worden met een hoge resolutie camera met GPS drie keer in het jaar 3000 foto’s van de vegetatie genomen. Elke foto beslaat ongeveer 1m2. Daarmee is vrijwel alle duinvallei-vegetatie rondom twee kwelplassen op beeld vastgelegd (Fig. 2). Elke foto wordt door de software vervolgens in ongeveer 100 stukjes opgeknipt en elk stukje wordt apart door een AI-model geanalyseerd (Fig. 3). De software stelt automatisch een dataset samen, waarin per foto de GPS tags, de herkende plantensoorten en hun bedekking staan. Bij dit project onderzoekt Aquila Ecologie ook hoe goed de AI plantgemeenschappen kan bepalen vanaf de foto. De resultaten van het eerste jaar zijn veelbelovend. Het lijkt erop dat AI goed inzetbaar is voor het monitoren van de vegetatie. Ook is duidelijk dat de bijzondere flora van duinvalleien terugkomt langs de gemonitorde oevers. Denk hierbij aan soorten als Moeraswespenorchis, Vleeskleurige orchis en Parnassia. Ook herkende het AI-model een soort die tot dit jaar nog niet was opgemerkt in de Kikkervalleien, de Groenknolorchis (Fig. 4). Of deze soort is opgekomen door de maatregelen of al langer aanwezig was kunnen we niet zeggen. Dat ze er nu staat is in elk geval goed nieuws voor de Kikkervalleien.
Voor bedrijven en overheid
Moderne vraagstukken vereisen moderne oplossingen. Wilt u weten wat de biodiversiteit van uw bermen is, voor bestrijding van Eikenprocessierups? Wat stikstofdepositie voor verandering teweeg brengt? Wat de kwaliteit van uw natuurlijk grasland is? Wilt u de verspreiding van exotische plantensoorten bijhouden of in kaart brengen? Met dezelfde investering kunt u een veel grotere schat aan informatie krijgen door moderne technologie in te zetten.
Voor natuurbeheerders
Voor natuurbeheer is essentieel om te weten welke flora aanwezig is en waarom, en om beheersmaatregelen te evalueren. Aquila Ecologie kan snel en efficiënt specifieke plantensoorten, vegetaties of eigenschappen die samenhangen met de vegetatie in kaart brengen. Kilometers grasland of slootkant gedetailleerd beschrijven, daar ligt de kracht van onze technologie. Vervolgens koppelen we hier ecologisch relevante gegevens over bijvoorbeeld de bodemeigenschappen of biodiversiteit.
Voor onderzoekers
Onderzoek vereist vaak een grote hoeveelheid objectieve data. Dit is precies waar de technologie van Aquila sterk in is. In het veld nemen we (samen met de opdrachtgever) honderden foto’s die we in duizenden aparte fragmenten analyseren. Hiermee maken we een uitzonderlijk gedetailleerde dataset. Aquila kan ook deze dataset voor u verder analyseren met AI of klassieke statistische methoden. De mogelijkheden van onze innovatieve technologie zijn eindeloos: het karakteriseren van habitats van soorten, nauwkeurig schatten van bedekkingspercentages, veranderingen in vegetatie over de tijd schatten, en nog veel meer.